TAKSA NOTARIALNA

Wysokość taksy notarialnej, czyli kwoty, którą pobiera notariusz za udokumentowanie czynności prawnej, szczegółowo została uregulowana Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1473).

Notariusz pobiera taksę indywidualnie ustaloną na podstawie umowy ze stronami czynności, uwzględniając rodzaj transakcji i jej wartości, jednak nie wyższą niż określoną w powołanym wyżej rozporządzeniu.

Wynagrodzenie notariusza jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.