OPŁATA SĄDOWA

Notariusz sporządzając akt notarialny zawierający wniosek o wpis w księdze wieczystej pobiera opłatę sądową, a następnie przekazuje ją właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu. Wysokość opłaty sądowej  w sprawach o wpis w księdze wieczystej określają art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.