PODATKI

Notariusz na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest w określonych przypadkach jako płatnik do poboru podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek właściwego organu podatkowego.